Befolkning
(pr. 1 januar 2007)

Befolkning som sogner til ListerSenteret
Kvinesdal kommune 5.595 innbyggere
Farsund kommune 9 386 innbyggere
Lyngdal kommune 7.368 innbyggere
Flekkefjord kommune 8.860 innbyggere
TIL SAMMEN 31.209 innbyggere

31.209 innbyggere er i snitt 15 minutter fra ListerSenteret.

Annonser
Hamran Hamran

ASV Solar